FILOZOFIE ŠKOLY

Filozofie školy

Nejvyšší prioritu klademe tvorbě kvalitního, příjemného a vnímavého a prostředí v souladu se systematickým vzděláváním žáků. To znamená, aby škola poskytovala dětem vzdělání, výchovu a znalosti natolik, aby se mohly úspěšně zapojit do života naší společnosti. Naší velkou snahou je, aby ve škole převládala přátelská a tvůrčí atmosféra. Společně se všemi kolegy a zaměstnanci školy vedeme děti k pracovitosti, zodpovědnosti, slušnosti a úctě k hodnotám a tradicím. Do systému vzdělávání zapojujeme nejen tradiční formy vzdělávání, ale i alternativní. Zařazujeme formativní hodnocení, snažíme se respektovat dítě jako individualitu a nesrovnávat žáky mezi sebou. Zaměřujeme se na dosažení výukových cílů každého jednotlivce, aby je přizpůsobil svým možnostem a zažil úspěch Především však chceme, aby do naší školy přicházely děti rády, užívaly si společné vzdělávání a odcházely s příjemnými vzpomínkami a kvalitními vědomostmi.