ZÁKLADNÍ INFORMACE

O NAŠÍ ŠKOLE

Naše škola je malotřídního typu. Žáci využívají dvě učebny, jednu družinu a tělocvičnu. V letošním školním roce v učebně I. spojujeme 1. a 5. ročník - celkem 8 dětí, v učebně II. ročník 3 a 4. - celkem 8 dětí. Novinkou je keramická dílna, která vznikla v podkroví, dále pak venkovní altán sloužící nejen pro výuku, ale také pro potřeby družiny.
Jak se stal mlok skvrnitý symbolem naší školy…
- jsme škola úzce spojená s přírodou, hledali jsme tedy zástupce z přírody, který by byl spjat s místní lokalitou a vhodně reprezentoval naši školu svojí výjimečností,
- mlok skvrnitý je silně ohrožený obojživelník, navíc v noci aktivní živočich, není tedy snadné ho spatřit,
- dle sdělení místních občanů a dětí ze školy se mlok v tomto okolí objevuje celkem často, zvláště po dešti,
- mlok je navíc výrazný, nespletete si ho s žádným jiným živočichem
Víte, že…
- mlok skvrnitý se dožívá věku 25 – 30 let,
- jeho latinský název je Salamandra salamandra, kvůli jedu salamandrin, který používá pro svou obranu,
- tento jed není pro člověka příliš nebezpečný, může ale způsobit např. pálení očí,
- díky této schopnosti nemá žádného přirozeného nepřítele
Víte, že…
- mloci mají specifické rozmnožování, rodí živá mláďata,
- páří se na souši, oplodněná vajíčka se v těle samice vyvíjejí celý zbytek roku, dále celý následující rok a až poté vypouští samice zcela samostatné larvy do vody,
- samice mloků tak v sobě mívají larvy až dvou generací
Víte, že…
podle mloka skvrnitého je pojmenován i nás současný školní vzdělávací program:
M – motivace
L – logika
O – optimismus
K - kreativita
Autorka loga
logo mloka skvrnitého pro naši školu vytvořila naše bývalá kolegyně Soňa Kotyková
i zde je lokální původ - Soňa trvale žije ve Víchové nad Jizerou